Reklamacje
 • 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkty (rzeczy) wolne od wad.
 • 2. W tym zakresie obowiązuje go ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 • 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 • 4. Zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artmankiszonki.pl
  • pisemnie na adres: "Artman" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Niedomicka 47, 33-132 Niedomice.
 • 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać m.in.: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane kontaktowe składającego reklamację, oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu (rzeczy) do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • 6. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile zostanie to uznane za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany będzie dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedawcy pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany będzie udostępnić wadliwą rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje.
 • 7. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.
 • 8. Wszelką pomoc związaną z prawidłowym i skutecznym zgłoszeniem reklamacji można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Sprzedaży pod numerem telefonu: +48 669 997 776.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl